Dane firmy prowadzącej sklep internetowy

Sklep Internetowy PorcelanaWalbrzych.pl zwany w dalszej części Sklepem, jest własnością firmy:

  „TOMEX”
  ul. Witosa 58
  58-306 Wałbrzych
  Sklep: Wałbrzych, ul. Wrocławska 51
  Tel.: 601 58 45 45
  NIP: 886-107-67-53
  Regon: 890051436
  Konto bankowe: PKO BP 55 1020 5095 0000 5202 0010 3341

 

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

 

Oferta sklepu

 1. Zamówienie w sklepie może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
 2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Przyjmowaniem, potwierdzaniem oraz realizacją zamówień złożonych przez Klienta zajmuje się firma „TOMEX”.
 4. Sklep przyjmuje również zamówienia złożone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 6. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok i są one realizowane na terenie Polski.
 8. Klient podczas rejestracji w Sklepie jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Sklep złożonego zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego.
 9. Termin realizacji zamówionych przez Klienta produktów wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Dokładny termin dostawy produktu będzie przekazywany drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane osobowe, które podaje klient (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych, nie są one udostępniane osobom trzecim, firmom ani organizacjom.
 11. Do każdego zamówienia dołączamy paragon lub fakturę VAT.
 12. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na Firmę, należy w odpowiedzi na e-mail potwierdzający zamówienie podać niezbędne dane Firmy oraz numer NIP.

Procedura złożenia zamówienia

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient rejestruje się w sklepie zakładając konto, podając swój login oraz hasło, którego będzie używał logując się do sklepu. Po prawidłowo przeprowadzonej operacji zakładania konta zostanie wysłany do Klienta e-mail potwierdzający utworzenie konta wraz z linkiem do jego aktywacji.
 2. Składając zamówienie w Sklepie należy postępować według następującej procedury:
  1. zalogować się w Sklepie, używając w tym celu swojego loginu oraz hasła;
  2. wybrać odpowiedni produkt oraz wpisać ilość w koszyku klienta;
  3. wybrać sposób dostawy oraz formę płatności za zamówienie;
  4. czekiwać na potwierdzenie pocztą elektroniczną przekazania zamówienia do realizacji.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną.
 4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
 5. W celu złożenia zamówienia na hurtowe ilości produktów, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Formy płatności oraz sposób dostawy

 1. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru formy płatności:
  1. płatności za pobraniem - przy zaznaczeniu opcji "Pobranie (Kurier)", opłatę za zamówienie dokonuje się przedstawicielowi Firmy Kurierskiej, który dostarczy przesyłkę pod adres wskazany przez Klienta;
  2. przedpłata na konto – wpłata na konto firmy „TOMEX"
  3. wpłata w kasie Firmy w przypadku odbioru osobistego.
 2. Realizujemy dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem:
  1. przesyłek kurierskich;
  2. transport własny Sklepu;
  3. odbiór własny Klienta.
 3. Koszty wysyłki paczki za pośrednictwem firmy kurierskiej (preferowana firma UPS) są naliczane zgodnie z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej i są uzależnione od wagi przesyłki.
 4. Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta głównie pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, dane płatnika muszą być identyczne z danymi odbiorcy.
 6. Przesyłka z "odbiorem własnym Klienta" będzie oczekiwała na odbiór przez 7 dni, po czym zamówienie zostanie unieważnione.
 7. W przypadku realizacji większych zamówień, Sklep jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapami.
 8. Po dokonaniu pokwitowania przyjęcia przesyłki, Klient powinien, o ile jest to możliwe, w obecności kuriera dokonać sprawdzenia zawartości oraz stanu przesyłki.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, reklamacje z tego tytułu będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy Klient wraz z osobą doręczającą przesyłkę (upoważniony przedstawiciel firmy kurierskiej) sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny, który zostanie podpisany przez Adresata przesyłki i Doręczającego i przesłany do Sklepu
 10. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych i ilościowych zgłaszane przez Klienta w późniejszym terminie nie będą uznawane.

Procedura reklamacji

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.  Sprzedający zwróci  otrzymane od Kupującego płatności w ustawowym terminie. Koszt transportu nie podlega zwrotowi.
 2. Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym PorcelanaWalbrzych.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres 58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 51.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów, ilość].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
nr. konta do zwrotu środków za odesłany towar
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Zwrot rzeczy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 2. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowania, w tym przypadku karton lub kartony(taka sama ilość opakowań) w których towar został dostarczony kupującemu. 

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w Sklepie Internetowym PorcelanaWalbrzych.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Niniejszym zaświadcza się, że wyroby: naczynia porcelanowe białe, naczynia porcelanowe z dekoracjami barwnymi, wyprodukowane w firmie TOMEX z/s w Wałbrzychu spełniają odpowiednie wymagania dyrektywy 2005/31/WE z dn. 29.04.2005 oraz rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.

Kodeks dobrych praktyk

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Ochrona Danych Osobowych
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach sklepu internetowego porcelanawalbrzych.pl ochrona danych osobowych klientów naszego sklepu jest prowadzona w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia niniejszym informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TOMEX GRAŻYNA FABIJAŃSKA - MACH z siedzibą w Wałbrzych, ul. Witosa 58, kod pocztowy 58-306 Wałbrzych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 601584545.

Gromadzenie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych tzw, zwykłych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 9 RODO wyłącznie w celu realizacji zamówień dokonanych na stronie internetowej naszego sklepu porcelanawalbrzych.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej porcelanawalbrzych.pl jest dobrowolne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych TOMEX GRAŻYNA FABIJAŃSKA - MACH z siedzibą w Wałbrzych, ul. Witosa 58, kod pocztowy 58-306 Wałbrzych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 601584545. formularz kontaktowy dostępny na stronie porcelanawalbrzych.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 lat od czasu ich wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje, wzory, dane, fotografie, obrazy, opisy wyrobów są chronione prawami autorskimi.
 2. Nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Twojego zamówienia możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: albo poprzez formularz na stronie lub telefonicznie – 601 58 45 45

Szukaj w Sklepie

Moje zakupy

Suma:   0,00 zł
Idź do koszyka

Zamówienia telefoniczne

Zamówienia
telefoniczne

 

601 58 45 45